Support Wales Millennium Centre

Raise donations for Wales Millennium Centre whenever you shop online

Turn your everyday online shopping into FREE donations

Over £35m raised for good causes through easyfundraising

Scroll down

Support Wales Millennium Centre

£99.77

Total raised

45

Supporters

About this cause

About our cause

Your support enables us to stage world-class events, free performances and exhibitions and run a year-round Creative Learning programme that inspires people of all ages and backgrounds. Last year over 12,000 children and adults were given the opportunity to enjoy and engage with the arts entirely for free, many of them for the first time. For every £1 we receive from the Government, we still need to raise £4 through fundraising and commercial activity to support our commitment to making the arts accessible to everyone. From all at Wales Millennium Centre and, of course, the many people who will benefit from your generosity, "THANK YOU!”Mae eich cefnogaeth chi yn ein galluogi i roi llwyfan i ddigwyddiadau o’r radd flaenaf, perfformiadau ac arddangosfeydd am ddim a chynnal ein rhaglen Dysgu Creadigol trwy’r flwyddyn er mwyn ysbrydoli pobl o bob oed a chefndir. Y llynedd, roedd cyfle i dros 12,000 o blant ac oedolion fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau yn hollol rad ac am ddim, ac roedd nifer ohonyn nhw yn wneud hynny am y tro cyntaf erioed. Am bob £1 rydyn ni’n ei gael gan y Llywodraeth, mae’n rhaid i ni godi £4 trwy weithgareddau masnachol a chodi arian i gefnogi ein hymrwymiad i wneud y celfyddydau yn hygyrch i bawb. Felly, oddi wrth bawb yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ac, wrth gwrs, y bobl hynny sydd wedi manteisio oherwydd eich haelioni, DIOLCH!

easyfundraising® is the UK’s biggest charity shopping fundraising site

It's simple to use and it's free. Since we launched in 2005, we've helped thousands of good causes raise money simply by shopping online. Our community of over 2.1 million loyal supporters has so far raised over £35 million.

get started

1. Get started

Choose a cause to support then join for free

start shopping

2. Start shopping

Visit retailers and then shop online as normal

raise donations

3. Raise donations

Your cause receives free donations

How does it work?

easyfundraising turns your everyday online shopping into free donations for your favourite cause. How? Just start your online shopping first at easyfundraising, then shop as normal. Our retailers will then make a small donation to say “thank you”.

We have 4700+ retailers to choose from and so far we've raised over £35 million for thousands of community groups, schools, sports clubs, small and large charities across the UK. Easy!


Kim Cowling - 1st and 3rd Kilmacolm Guides

Kim Cowling - 1st and 3rd Kilmacolm Guides

easyfundraising has been great for us and so easy to use. Imagine being given free money just for online shopping! Since joining we have raised over £2,200.

Over £35 million raised

2.1 million supporters

160,000 good causes

Over 4,700 shops